AndvordGruppen AS er idag organisert som et konsern med 3 ulike forretningsområder

Eiendomsforvaltning- og utvikling i Andvord Eiendom AS, industriell investeringsvirksomhet i Andvord Invest AS og finansiell investeringsvirksomhet i Andvord AS.

Andvord Eiendom AS

Andvord Eiendom AS

Selskapet tilbyr kontor- og handelslokaler med sentral beliggenhet i Oslo.

Profesjonell drift av eiendommene gir fornøyde leietagere.

Andvord Invest AS

Andvord Invest AS

Formålet med dette selskapet er å fokusere på langsiktige engasjementer i annen etablert virksomhet.

I disse selskapene vil vi kunne tilføre kapital og kompetanse og utøve aktivt eierskap.

Andvord AS

Andvord AS

Andvordgruppens finanskapital forvaltes i dette selskapet.

Finansielle investeringer foretas innenfor de fleste aktivaklasser i inn- og utland i tett samarbeid med ulike finansmiljøer.                        

Andvord gard

Andvord gard

Andvord Gard er et unikt turiststed i storslåtte omgivelser med gåavstand til Lom sentrum.

Bed & breakfast i bygninger med komfort og historisk særpreg.