Velkommen til Andvord AS

Andvordgruppens finanskapital forvaltes i dette selskapet. Investeringer foretas i inn- og utland i samråd med ulike rådgivningsmiljøer.

De fleste aktivaklasser er aktuelle – foruten bankinnskudd og ulike renteinstrumenter, aksjer og aksjefond, hedgefond, obligasjoner samt ulike Private Equity fond mm.