Ledige lokaler

Fridtjof Nansens Plass 6

Lyse lokaler som egner seg godt for både cellekontorer og åpent kontorlandskap.

Nedre Vollgate 3

Nedre Vollgate 3 rehabiliteres og åpner opp for nye leietakere i første kvartal 2023. Ta kontakt for høre mer om lokalene.