Ledige lokaler

Nedre Vollgate 3

Nedre Vollgate 3 rehabiliteres og åpner opp for nye leietakere ved slutten av 2023. Ta kontakt for høre mer om lokalene.