Velkommen til Andvord Invest

Selskapets formål er å fokusere på langsiktige engasjementer i annen virksomhet gjennom tilførsel av kapital og kompetanse.

Maske Gruppen AS

Selskapet var tidligere engasjert i Maske Gruppen AS, som ble solgt til OptiGroup AB i 2022. Maske er en av Norges største grossister innen forbruksmateriell til næringsliv og offentlig sektor, med vekt på papirprodukter emballsje, renhold, helsemateriell og kontor- og datarekvisita.

Stangeskovene AS 

Andvord-konsernet kjøpte en kontrollerende post i Stangeskovene AS i mars 2016.

Stangeskovene AS ble stiftet som aksjeselskap i 1899. Virksomheten omfatter en av landets største private skogeiendommer,sagbruks- og høvlerivirksomhet samt salg av trelast og byggevarer i Akershus, Østfold og søndre del av Hedmark. Selskapets hovedkontor ligger i Aurskog-Høland kommune.