AndvordGruppen

Vår historie

I mai 1865 ble landets første spesialforretning for papir etablert på Stortorvet i Christiania. Det var Richard Andvord som etablerte virksomheten i en tid hvor spesialisering var lite utbredt innenfor norsk varehandel.

Suksess og ekspansjon

Virksomheten ble raskt en suksess, og forretningen ble et møtested for hovedstadens innbyggere. Ekspansjon fulgte med salg til private og offentlige storforbrukere, og etter hvert engroshandel av papir-, kontor- og skolemateriell. Med økt salg var også grunnlaget lagt for egenproduksjon av en del av de varene virksomheten solgte engros. Grafisk produksjon skulle således bli et viktig forretningsområde i firmaets videre utvikling.

Tidene skifter, men i alle år var man tro mot virksomhetens grunnkonsept – salg av ’papirvarer’ engros og grafisk produksjon med hele landet som marked. På 1970-tallet og fremover skjerpes konkurransen med fremveksten av innkjøpskjeder og nye handelsformer. Nye vareområder så dagens lys i kjølevannet av It-revolusjonen, og etablerete forbruksmønstre endres.

Markedsleder

Andvord-selskapene var tilpasningdyktige, og ved innngangen til 2000-tallet ble grupperingen klar markedsleder i Norge med en drøy millard kroner i omsetning. For å trygge fortsatt vekst, ble det besluttet sammenslåing med det børsnoterte C Tybring-Gjedde i juni 2005. Hele Skandinavia blir den nye virksomhetens hjemmemarked.

Nederlandske/amerikanske Corporate Express (i dag en del av Staples) fremsatte 30. august 2006 bud på det børsnoterte Andvord Tybring-Gjedde ASA. Familien Andvord som selskapets hovedaksjonær anbefalte salg av virksomheten, og handelen ble fullbyrdet september 2006.

Ny æra

Gjennom salget av Andvord TybringGjedde ASA, ble det skapt grunnlag for økt satsing på AndvordGruppens nye forretningsområder – finansiell investeringsvirksomhet (Andvord AS), eiendomsdrift (Andvord Eiendom AS) og industriell investeringsvirksomhet (Andvord Invest AS).